Bắt đầu vẽ Mindmap miễn phí

Bắt đầu với các sơ đồ tư duy miễn phí để bạn có thể làm quen với cách hoạt động, triển khai ý tưởng trên mindmap.

Starter

FREE
 • 3 mindmap miễn phí
 • Tham gia cộng đồng Mindmap
 • Mindmap Academy
 • Share Mindmap cho bạn bè
 • Cho phép download PNG/PDF (có watermark)
 • Community support
Bán chạy

Team/Organization

contact
 • Không giới hạn mindmap
 • Chèn hyperlink
 • Chèn hình/file
 • Download PNG/PDF không watermark
 • Cho phép Collaboration
 • Support 24/7
Education

Special Member

FREE
 • Dành cho giáo viên và thành viên đặc biệt
 • 10 mindmap miễn phí
 • Chèn Hyperlink
 • Chèn hình/file
 • Không Collaboration
 • Community Support